Co je to ODok?

ODok je efektivním systémem oběhu dokumentů nejen pro jednání vlády. ODok je zkratkou pro Informační systém "Oběhu dokumentů mezi ústředními orgány státní správy", tj. mezi ministerstvy, dalšími ústředními orgány státní správy, vládou, parlamentem, prezidentem republiky a Sbírkou zákonů.

 

Jak mi může ODok pomoci?

V Knihovně připravované legislativy (KPL) je možné zjistit, jaké návrhy právních předpisů vláda připravuje a jaké projednala. Prostřednictvím KPL je rovnaž možné podat připomínky na adresu předkladatele uvedenou u materiálu. Prostřednictvím klíčových slov a oblastí práva si lze v aplikaci vLegis nebo KPL vyhledat návrhy právních předpisů a zjistit, v jaké fázi legislativního procesu se právě nacházejí. Na čem se vláda usnesla a co bude na programu jednání lze zjistit v aplikaci zVlády. S vyhledanými právními předpisy lze pracovat pomocí rešeršního košíku. Studenti a uživatelé s hlubším zájmem o legislativní proces mohou využít podrobnou informační bázi v Katalogu procesů a ve Výkladovém slovníku.

 

Kde najdu ostré aplikace ODok?

Ostré aplikace ODok, včetně aplikace eKLEP a Knihovna připravované legislativy, naleznete na www.odok.cz.